Overzicht

In samenwerking met de accountmanagers en vertegenwoordgers zorg je voor een optimale service naar de klanten.

Je verantwoordelijkheden?

Je beheert de klantendatabase en houdt deze up-to-date.

Het coördineren van nationale acties.

De out of stocks opvolgen en actief mee zoeken naar oplossingen.

Specifieke wensen van klanten trachten te realiseren door creatief te denken en zaken op te starten.

Je volgt