Overzicht

Je staat in voor het aansturen van 2 tot 10 medewerkers op industriële werven. Samen met jouw team sta je in voor de opbouw en het onderhoud van verschillende industriële pipinginstallaties.

Je stelt zelf het installatieplan op en aan de hand daarvan bouw je de installatie en zorg je voor de nodige aansluitingen.

Als brigadier heb je ook enkele andere taken zoals zorgen voor de nodige vergunningen, plannen, coördineren en kwaliteitsbewaking van de werken.

Deze