Overzicht

Omschrijving van de vacature

‘de Verenigde Verenigingen’ is het netwerk en de spreekbuis van middenveldorganisaties in Vlaanderen, dat uitwisseling tussen middenveldorganisaties organiseert en krachten bundelt om in te spelen op nieuwe kansen of risico’s vanuit beleid of samenleving met impact op het middenveld. Je houdt de vinger aan de pols, voelt opportuniteiten aan en werkt ze inhoudelijk uit. Je werkt mee aan de strategie en initiatieven van ‘de Verenigde Verenigingen’ en durft (eind)verantwoordelijkheid aan, steeds in samenspraak met het brede netwerk.

‘de Verenigde Verenigingen’ voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, niet hun sekse, leeftijd, afkomst of handicap.

Gewenst profiel

Wat we van jou verwachten

 • Je neemt zelf initiatief voor nieuwe thema’s of activiteiten. Je analyseert de context, zorgt voor een stevige inhoudelijke onderbouw en werkt strategieën concreet en creatief uit in (beleids)acties, netwerkmomenten, communicatieacties
 • Je coördineert en voert (lopende) projecten en initiatieven uit. Deze zijn vaak geënt op tendensen in de samenleving en op (nieuwe) beleidsinitiatieven vanuit het Vlaams, Federaal en Europees beleid met effecten op verenigingen. Dit kan gaan van administratieve vereenvoudiging voor verenigingen, over wetgevende kaders voor vrijwilligers en verenigingen en juridische opties voor verenigingen in hun beleidsstrategieën tot onbedoelde effecten van Europese regelgeving op verenigingen enz.;
 • Je luistert goed, werkt strategisch, weegt standpunten af, verzoent waar nodig en hakt knopen door;
 • Je inspireert en motiveert medewerkers in (koepel)verengingen en werkt er co-creatief mee samen;
 • Je voedt en onderhoudt de verschillende communicatiekanalen van ‘de Verenigde Verenigingen’;
 • Je ziet toe op de inhoudelijke, administratieve, procedurele en financiële aspecten van de genomen initiatieven;
 • Je rapporteert periodiek aan de raad van bestuur, verenigingsverantwoordelijken, partners en subsidiërende overheden.
 • Wie we zoeken

 • Een gedreven denker en doener Je bent multidisciplinair en je zit met evenveel bravoure aan tafel met lokale vrijwilligers als met ministers.Je weet wat werken in een zeer klein team (2p.) betekent. Je kan goed zelfstandig werken, maar je bent tegelijk fan van ‘één-tweetjes’.Je neemt zelf initiatief, bent flexibel en leergierig ingesteld. Je werkt resultaatgericht.
 • Een geboren en breed geïnteresseerde netwerker Je hebt minstens 5 jaar professionele ervaring met het werken in of opzetten van pluralistische samenwerkingen, ad hoc coalities en open lerende netwerken.Je werkt vlot samen met verenigingen uit verschillende sectoren.Je neemt gemakkelijk contact en gaat vlot om met andere relevante actoren in de samenleving (bv. wetenschappers; ondernemers; lokale besturen enz).Je verwerkt vlot veel verschillende informatie en invalshoeken en kneedt dit resultaatgericht.
 • Een onvermoeibare middenvelder Je bent vertrouwd met de werking van verenigingen.Je bent vertrouwd met bovenlokale werkingen en structuren van het brede verenigingsleven in Vlaanderen.Je bent doordesemd van de kracht en waarde van middenveldorganisaties. Je hebt notie van de huidige uitdagingen ervan op verschillende vlakken.Je bent (sporadisch) bereid tot avond- of weekendwerk.
 • Ons aanbod

 • Een boeiende functie in een klein team (2p.), ingebed in een groot lerend netwerk en met doorgroeimogelijkheden.
 • Ruimte en autonomie om je taken op een creatieve manier in te vullen.
 • Halftijds contract van onbepaalde duur
 • Functiegerichte verloning volgens paritair comité 329b van de sociaal-culturele sector, rekening houdend met de aanvaarde beroepservaring, aangevuld met maaltijdcheques.
 • Flexibele werkuren.
 • Een werkplek op wandelafstand van Brussel-Centraal (met mogelijkheden telewerk). Woon-werkverplaatsing wordt 100% terug betaald.