Overzicht

Voor een bedrijf actief in het laser-snijden en laser-lassen van metalen platen voor de exclusievere merken in de automotive. zoeken wij OPERATOREN

De hoofdtaken van een operator:
– De productie realiseren binnen de vooropgestelde tijd en volgens de geldende kwaliteitsnorm
– De stilstandstijd ten gevolge van kwaliteits- en/of technische problemen tot een minimum beperken
– Orde en netheid bewaken en erop anticiperen
– Geen incidenten, geen ongevallen mbt