Overzicht

Binnen Financial Reporting is Accounts Receivable & Payable het kenniscentrum van de uitgaande en inkomende facturen. Er wordt de boekhoudkundige opvolging verzekerd van de algemene beheerskosten, de investeringen en de afschrijvingen.De afdeling Incoming Invoices staat specifiek in voor de correcte verwerking van het boekhoudkundig- en fiscaal luik van de inkomende facturen van Belfius Bank en Belfius Verzekeringen. Daarnaast gebeurt in deze afdeling eveneens de boekhoudkundige opvolging van de rekeningen van de administratieve kosten om te komen tot een getrouwe weergave van de evolutie van de kosten van de bank. De student krijgt binnen dit kader de mogelijkheid om deel te nemen aan de activiteiten zoals:
opvolgen en ondersteunen van de verwerking van financiële en boekhoudkundige documenten. Dit omvat de verwerking van alle boekhoudkundige documenten en gegevens, het opvolgen en afhandelen van alle verrichtingen met betrekking tot fiscale en niet-fiscale ontvangsten, het verwerken van facturen van leveranciers en het voorbereiden van BTW- en intrastat verplichtingen; operationele en systeemtechnische opvolging van de boekhoudsystemen en andere gelinkte systemen. Dit omvat het opvolgen en deblokkeren van systeemtechnische processen (SAP, Readsoft en Sharepoint); adhoc opdrachten & analyses. Afhankelijk van de behoefte omvat dit het testen van nieuwe applicaties en feedback geven over de vastgestelde problemen alsook het analyseren van de boekhoudkundige rekeningen (leveranciers, balans- & resultaatsrekeningen). Stageperiode :
vrij te bepalen periode tussen september en december 2019.